SMT

SMT

SMT

SMT

Дахин гагнах (10 бүс)

AOI чанарын шалгалт

AOI чанарын шалгалт

Рентген зураг

DIP (нүхээр гагнах замаар)

Долгион гагнуур

Туршилт (програмчлал ба туршилт)

Туршилт (програмчлал ба туршилт)

Туршилт (програмчлал ба туршилт)

Дууссан угсралт

Дууссан угсралт

Оффис

Оффис

Оффис

Оффис

Хуванцар хөгц / хэрэгсэл

Хуванцар хөгц / хэрэгсэл

Хуванцар хөгц / хэрэгсэл

Хуванцар тарилга

Хуванцар тарилга

Хуванцар тарилга

Хуванцар тарилга

Хуванцар тарилга