Фумакс нь дараахь байдлаар олон салбарт ашиглагдаж буй самбар, бэлэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг.