Металл хайрцаг бүхий ПХБ угсралт.

Ердийн металлын хаалт: зэвэрдэггүй ган, хөнгөн цагаан,

Үйлдвэрлэлийн процессын төрөл: металл дарах, цутгах цутгах,

Дараахь тохиолдлын судалгааг дор харуулав.

PCBA + METAL box1

IPU модулийн угсралт

Урьдчилсан нөхцөл

Угсарч эхлэхийн тулд танд дараахь зүйлс байх ёстой.

- ПХБ картын төрлийн IPU (урт нь 80 мм) угсарсан (баримтыг үзнэ үү) ГАРЫН АВЛАГА 3: ТЭДНИЙ УУЛЗАЛТ

ПХБ КАРТЫН ТӨРӨЛ IPU)

- Nanopi NEO plus 2-ийг аль хэдийн бэлтгэсэн (баримт бичгийг үзнэ үү) ГАРЫН АВЛАГА 1: НАНОПИ-г угсарч суурилуулах)

- 80 мм-ийн урттай хашлага

- Хавтасны төрөл 1

- Хавтасны төрөл 2

- 8 боолт M3 * 8 T10 хар өнгө

- Тавны диаметр 3.2 мм, урт нь 16 мм

PCBA + METAL box2
PCBA + METAL box3

Зураг 1: Шаардлагатай бүрэлдэхүүн хэсгүүд

1. Нанопи

Нанопийг ПХБ-ийн картанд залгаарай

2. Хавсралт

1) Хашааг ав

2) Зураг дээр заасан координат дээр 4 мм-ийн диаметртэй нүх гарга

PCBA + METAL box4

Зураг 2: Nanopi NEO Plus 2

PCBA + METAL box5

Зураг 3: ПХБ картны төрөл IPU

PCBA + METAL box6

Зураг 4: Нанопиг ПХБ-ийн картанд залгаарай

3) Хавтасны 2-р хэлбэрийг байрлуулж, дөрвөн боолт M3 * 8 T10 хар өнгө ашиглан байрлалд байлгана

PCBA + METAL box7

Зураг 5: Нүхний диаметрийг 4 мм болгоно

Хаалга 80 мм

Хавтасны төрөл 2

M3 * 8 T10 шураг

хар өнгө

Диаметр 4 мм

37.3 мм

22.9 мм

4) ПХБ картыг хашааны хоёр дахь үүрэнд оруулна уу

PCBA + METAL box8

Зураг 6: Хавтасны 2-р хэлбэрийг байрлуул

5) Хавтасны 1-р төрлийг аваад хашааны нөгөө талд байрлуулна

Тэмдэглэл: Эхлээд анивчдаг LED байрлуул

6) M3 * 8 T10 хар өнгийн дөрвөн боолтоор бүрээсний хавтанг хадгална

АНХААРУУЛГА: Зураг 9-д үзүүлсэн чиглэлийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Бусад тохиолдолд та тавыг ашиглах боломжгүй болно.

Зураг 10: Хавтасны төрөл 1-ийг байрлуулна уу

PCBA + METAL box9

Зураг 7: ПХБ картыг хашааны хоёр дахь үүрэнд оруулна уу (1)

PCBA + METAL box10

Зураг 8: ПХБ картыг хашааны хоёр дахь үүрэнд оруулна уу (2)

PCBA + METAL box11

Зураг 9: ПХБ картыг хашааны хоёр дахь үүрэнд оруулна уу (3)

PCBA + METAL box12

Хавтасны төрөл 1

3. Тав

1) Угсарсан модулийг авна

2) Тавыг хаалтын нүхний дотор байрлуулна

3) Тавыг ашигла

PCBA + METAL box13

Зураг 11: Угсарсан модулийг ав

PCBA + METAL box14

Зураг 12: Тавыг байрлуул

PCBA + METAL box15

Зураг 13: Тавыг ашигла